Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия София

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Коцева и Вълова

Статут

Действащо

Номер
2200040310

БУЛСТАТ
176882377

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. София, общ. Столична, 1606 София, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №50, ет. 3, офис. 6.

Телефон
(02) 4505656

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №16 / 12.05.2015
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
27.05.2015 г.

Съдружници
Сътрудници