Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Пазарджик

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Десислава Максимова Коцева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100006944

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Пазарджик

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. София, общ. София, 1000 гр. София, бул. Скобелев 50, ет. 3, офис. 6

Телефон

(088) 6842879

E-mail

desi_mishlakova@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №10 / 04.09.2002 Постановление на АС №90 / 04.09.2002
Дата на първоначално вписване
26.07.2005 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
21.07.2010 г.

Номер на идентификационна карта
PZAK0053


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване

Адвокатско дружество
Коцева и Вълова (2200040310)