Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Николова и партньори

Статут

Действащо

Номер
2200000347

БУЛСТАТ
Няма данни

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, оф. 8-9

Телефон
(0301) 62621

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №8 / 05.06.2013
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
24.06.2013 г.

Съдружници
Сътрудници