Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Светлана Енчева Николова-Станчева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000007847

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. ”Бузлуджа” 11, ет. 2, офис 8-9

Телефон

(0301) 62621

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Постановление на АС №5 / 22.11.1999
Дата на първоначално вписване
6.12.1999 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
22.12.2015 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0164


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване

Адвокатско дружество
Николова и партньори (2200000347)