Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на чуждестраннен адвокат

Идентификация

Име
Кристиан Рьодл

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
6400000901

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. София-град, общ. София-град, 1000 гр. София, бул. "Ив. Евстатиев Гешов" 104, ет. 2, офис. 3

Телефон

(02) 8182770

E-mail

Няма данни

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на ВАС №77 / 30.05.2008
Дата на първоначално вписване
11.07.2008 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни

Група по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО в държавата членка по произход, в която членува чуждестранният адвокат
Няма данни


Придружаващ адвокат

Придружаващ адвокат при осъществяване на процесуално представителство
Анастасия Андреева Папучарова (1200010547)