Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Анастасия Андреева Папучарова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1200010547

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. "Кокиче" №2, бл. 35, вх. Б, ап. 11

Телефон

(0885) 732121

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №8 / 28.08.2009
Дата на първоначално вписване
30.09.2009 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
1.10.2013 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0136


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Придружаван адвокат при осъществяване на процесуално представителсво