Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Ангелина Илиева Киречиева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000016847

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 Смолян, ул. Бузлуджа 11, 2, 8-9

Телефон

(0359) 087819287

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение №3 по Протокол №10 от 30.07.2021 г.
Дата на първоначално вписване
30.07.2021 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване

Адвокатско дружество
Николова и партньори (2200000347)