Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Петър Атанасов Маламов

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1900007047

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, бул. "България" 9

Телефон

(0301) 65837
(088) 8221351

E-mail

pmalamov@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Постановление на АС №7 / 31.10.1994
Дата на първоначално вписване
14.12.1994 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
22.12.2010 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0032


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Сътрудници