Регистър на Адвокатските съдружия

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско съдружие
Идентификация

Наименование
Легис Перфекте

Статут

Действащо

Номер
3600000258

БУЛСТАТ
Няма данни

Предели на съдружието
Няма данни

Срок на съдружието
Няма данни

Начин за вземане на решения
Няма данни


Контакти

Общ адрес на съдружниците
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. " Полтава" № 5

Телефон
(088) 8590791

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №46 / 25.05.2006

Дата на договора за съдружие
19.05.2006 г.
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
18.09.2006 г.

Съдружници