Регистър на Адвокатските съдружия

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско съдружие
Идентификация

Наименование
ЛЕГИС КОНСУЛТ

Статут

Действащо

Номер
3200000358

БУЛСТАТ
114690562

Предели на съдружието
Няма данни

Срок на съдружието
Няма данни

Начин за вземане на решения
Няма данни


Контакти

Общ адрес на съдружниците
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" 22б, ет. 2

Телефон
(064) 806184

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №69 / 19.12.2007

Дата на договора за съдружие
1.12.2007 г.
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
28.12.2007 г.

Съдружници