Регистър на Адвокатските съдружия

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско съдружие
Идентификация

Наименование
РАДЕВА И СИЕ

Статут

Действащо

Номер
3100000147

БУЛСТАТ
175801550

Предели на съдружието
Няма данни

Срок на съдружието
Няма данни

Начин за вземане на решения
Няма данни


Контакти

Общ адрес на съдружниците
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" №6

Телефон
(0301) 65003

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №12 / 19.10.2009

Дата на договора за съдружие
14.10.2009 г.
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
2.11.2009 г.

Съдружници