Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Пеев, Петров и съдружници

Статут

Действащо

Номер
2900000958

БУЛСТАТ
Няма данни

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Гена Димитрова" № 19, ап. 2

Телефон
(0878) 434569

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №143 / 18.10.2018
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
26.10.2018 г.

Съдружници