Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Марев и съдружници

Статут

Действащо

Номер
2900000447

БУЛСТАТ
176717984

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, бул. България 7, ет. 2, офис. 11

Телефон
(359) 878434320

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на Окръжен съд №61 / 04.07.2014
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
7.06.2016 г.

Съдружници
Сътрудници