Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Йотов, Ботева и сие

Статут

Прекратено

Номер
2800000158

БУЛСТАТ
114657893

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, (пл. ) Възраждане 1

Телефон
(064) 804783

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №31 / 29.12.2005
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
18.09.2006 г.

Съдружници
Сътрудници