Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Сираков и Сираков

Статут

Действащо

Номер
2600000247

БУЛСТАТ
176117128

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Поотделно

Контакти

Седалище
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, бул. България № 20А, ет. 4, офис. А08

Телефон
(0301) 62982

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №8 / 08.06.2011
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
15.06.2011 г.

Съдружници