Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МЛАДЕНОВ"

Статут

Действащо

Номер
2400000258

БУЛСТАТ
114676908

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Управител

Контакти

Седалище
обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 Плевен, "Катя Попова" 2, 4, 19

Друг Адрес
обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 Плевен, "Катя Попова" 2, 4, 19

Телефон
(064) 807127

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №93 / 16.11.2006
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
3.01.2007 г.

Съдружници