Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
ДАНКОВ, МИЛАНОВА И СИЕ

Статут

Действащо

Номер
2300000558

БУЛСТАТ
175797041

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Поотделно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 192, ет. 1, офис. № 111

Телефон
(088) 7626257

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на Окръжен съд №123 / 22.10.2009
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
27.10.2009 г.

Съдружници