Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
„ГЕОРГИ СПАСОВ“ ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

Статут

Действащо

Номер
2100000647

БУЛСТАТ
177507017

Срок на дружеството
безсрочно


Представляващи
Начин на представляване
Еднолично

Контакти

Седалище
обл. Пловдив, общ. Пловдив, 4700 Пловдив, бул. Шести септември 126, 2, 8

Телефон
(0359) 887691318

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение №3 по Протокол №6 от 20.05.2021 г.
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
20.05.2021 г.

Съдружници