Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Аспарухов и съдружници

Статут

Действащо

Номер
2000000658

БУЛСТАТ
176167565

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, (ул. ) Цар Симео н" 22Б, ет. 2

Телефон
(064) 806184

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на Окръжен съд №89 / 09.09.2011
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
17.09.2011 г.

Съдружници