Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
ЛАЗАРОВ

Статут

Действащо

Номер
2000000358

БУЛСТАТ
114685622

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
представлява се от управителя

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, (ул. ) "Св. Св. Кирил и Методий" 18, офис. 7

Телефон
(064) 800976

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на Окръжен съд №1816 / 26.07.2007
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
13.08.2007 г.

Съдружници