Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Караманолов и съдружници

Статут

Действащо

Номер
2000000147

БУЛСТАТ
120616495

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Поотделно

Контакти

Седалище
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. Дичо Петров 16 , ет. 3

Телефон
(0301) 81500

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №8 / 28.09.2007
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
22.01.2008 г.

Съдружници
Сътрудници