Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Пазарджик

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Владимира Янева Янева-Манолева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1900040944

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Пазарджик

Адрес на адвокатска кантора
обл. София, общ. София, 1000 София, Свиленица 8, 2

Телефон

(0888) 350247

E-mail

ei2250@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение №не е посочено по Протокол №6 от 12.05.2021 г.
Дата на първоначално вписване
12.05.2021 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни