Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1900014447

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, бул. България 6, 3, 11

Телефон

(087) 7299736

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №12 / 16.09.2016
Дата на първоначално вписване
4.10.2016 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
31.10.2016 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0176


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни