Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Враца

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Августин Антонов Ганчев

Актуално състояние
Отписан

Личен номер
1700000130

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Враца

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Враца, общ. Враца, 3000 гр. Враца, ул. "Христо Ботев " 16

Телефон

(02) 9861552

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №1 / 22.04.2004 Постановление на АС №6 / 22.04.2004
Дата на първоначално вписване
22.04.2004 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
1.12.2010 г.

Номер на идентификационна карта
VRAK0053


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Сътрудници