Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Перник

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Стоян Александров Рътков

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1600030723

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Перник

Адрес на адвокатска кантора
обл. Перник, общ. Перник, 2355 с. Ярджиловци, ул. "Девети септември" 26

Друг Адрес

обл. София, общ. Столична, 1000 София, Хан Аспарух 54, 1, 4, 9

Телефон

(0898) 552919
(0898) 552919

E-mail

stoyanratkov@yahoo.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №5 / 31.03.1999 Постановление на АС №17 / 31.03.1999
Дата на първоначално вписване
14.04.1999 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Английски Руски

Области на правото
Гражданско, Търговско, Застрахователно

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
ВИСШЕ ЮРИДИЧЕСКО

Професионален опит
Няма данни