Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Атанас Иванов Башаев

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1600013486

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Хасково, общ. Тополовград, 6560 гр. гр.Тополовград, ул. Сакар планина №11

Телефон

(088) 7828994

E-mail

a.bashaev@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №4 / 22.04.2010
Дата на първоначално вписване
30.03.2011 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
7.04.2011 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0088


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни