Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Атанас Иванов Андонов

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1600011586

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. гр. Ямбол, к-с "Златен рог" , бл. 14, вх. Д, ет. 6, ап. 111

Телефон

(087) 9389840

E-mail

nasko.andonov@gmail.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №10 / 27.07.2010
Дата на първоначално вписване
29.03.2011 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
7.04.2011 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0089


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни