Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Ани Стефанова Канева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1600000386

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №5 , ет. 4, кант. 12

Телефон

(089) 8268608

E-mail

a.kaneva@mail.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 29.02.2000 Постановление на АС №2 / 29.02.2000
Дата на първоначално вписване
16.03.2000 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
23.08.2010 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0003


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни