Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Бистра Станимирова Кескинова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1500020086

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №14, кант. 402

Телефон

(089) 4243721

E-mail

bistra_keskinova@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №19 / 07.12.2017
Дата на първоначално вписване
22.12.2017 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни