Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
АНИ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1500014547

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Мадан, 4900 гр. Мадан, ул. "Обединение" 12

Телефон

(0359) 898765350

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №14 / 21.09.2016
Дата на първоначално вписване
6.10.2016 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
31.10.2016 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0177


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни