Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Ваклена Кънчева Желязкова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1400000986

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 9, ет. 1

Телефон

(088) 8201476

E-mail

vaklena@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №3 / 28.02.1996 Постановление на АС №3 / 28.02.1996
Дата на първоначално вписване
14.03.1996 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
23.08.2010 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0006


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни