Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - София

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Магдалена Людмилова Мончовска

Актуално състояние
Лишен от права

Личен номер
1300696010

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
София

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. София-град, общ. София-град, 1618 гр. София, ж.к. Овча купел, ул. "Боряна" №61, ет. 7, ап. 21.

Телефон

(0889) 809373

E-mail

mmonchovska@gmail.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №01 / 09.01.2018
Дата на първоначално вписване
24.01.2018 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
4.02.2018 г.

Номер на идентификационна карта
SAK8822


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни