Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - София

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Магдалена Людмилова Мончовска

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1300696010

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
София

Адрес на адвокатска кантора
обл. София, общ. Столична, 1618 гр. София, ж.к. "Овча купел", ул. "Боряна" №61, ет.7, ап.21

Телефон

(0889) 809373

E-mail

m.monchovska@gmail.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №01 / 09.01.2018
Дата на първоначално вписване
24.01.2018 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни