Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1300012886

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №14, кант. 303

Телефон

(046) 663139
(088) 7211404

E-mail

kantora_303@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №9 / 15.07.2008
Дата на първоначално вписване
30.03.2011 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
7.04.2011 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0091


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни