Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Бургас

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Венелина Светлинова Фотева

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1300005680

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Бургас

Адрес на адвокатска кантора
обл. Бургас, общ. Бургас, 8000 гр. Бургас, ул. "Македония" № 61-63, офис 1

Телефон

(056) 811875
(0878) 915911

E-mail

foteva@ftm-lawfirm.com

Интернет страница

www.ftm-lawfirm.com


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №10 / 27.06.2002
Дата на първоначално вписване
26.07.2005 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
29.07.2010 г.

Номер на идентификационна карта
BAK0008


Допълнителна информация

Езици
Английски Руски

Области на правото
Вещно, облигационно, административно, европейско

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Университет Кеймбридж: „Въведение в английското право и правото на Европейския съюз”, 2000 г.; Софийски Университет „Св. Климент Охридски“: проф. квалификация "Право на ЕС-практически възможности на националния юрист", 2019г.

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване

Адвокатско дружество
Фотева, Танев, Минчев (2900000280)