Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Анелия Неделчева Димитрова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1200000486

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. ""Жорж Папазов"" 14, к-ра 207

Телефон

(046) 662223
(088) 8463454

E-mail

aanelia62@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 29.02.2000 Постановление на АС №2 / 29.02.2000
Дата на първоначално вписване
15.03.2000 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
6.02.2014 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0145


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване