Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - София

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Валери Валериев Петков

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100539210

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
София

Адрес на адвокатска кантора
обл. София, общ. София, 1527 гр. София, ул. "Проф.Милко Бичев" № 5, ет.партер

Телефон

(0878) 281786

E-mail

valery.valeriev.petkov@gmail.com

Интернет страница

-


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №3 / 14.02.2012
Дата на първоначално вписване
29.02.2012 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
9.03.2012 г.

Номер на идентификационна карта
SAK5148


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни