Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Велико Търново

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Красимир Недев Стефанов

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100027050

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Велико Търново

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, 5000 гр. Велико Търново, ул. Козлодуй 2, ет. 4, ап. 13

Телефон

(0888) 821042

E-mail

stephanov@gmail.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 16.02.2010
Дата на първоначално вписване
16.02.2010 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
30.03.2012 г.

Номер на идентификационна карта
VTAK0247


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни