Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Боряна Николаева Вангелова-Ангелова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100019586

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 14, кант. 501

Телефон

(089) 8427580

E-mail

bvangelova@mail.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №3 / 11.04.2019
Дата на първоначално вписване
9.05.2019 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни