Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Андон Димитров Великов

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100015047

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Чепеларе, 4850 гр. Чепеларе, ул. Спартак 12а, ет. 2

Телефон

(03051) 3240

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №1 / 16.01.2018
Дата на първоначално вписване
7.02.2018 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни