Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Ямбол

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Атласка Любенова Данкова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1100012386

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Ямбол

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Ямбол, общ. Ямбол, 8600 гр. гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №6, вх. Б, ап. 1

Телефон

(089) 9724300

E-mail

delikt@mail.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №8 / 15.06.2006
Дата на първоначално вписване
30.03.2011 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
7.04.2011 г.

Номер на идентификационна карта
YAK0090


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни