Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - София

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Ваня Маринова Тодорова

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000536410

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
София

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. София, общ. Средец, 1142 гр. София, р-н "Средец" , бул. "Васил Левски" №6, ет. 2, ап. 5.

Телефон

(02) 9924067

E-mail

vania.todorova@thlegal.eu

Интернет страница

www.thlegal.eu


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №16 / 15.12.2009
Дата на първоначално вписване
23.01.2010 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
8.02.2012 г.

Номер на идентификационна карта
SAK5045


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни