Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Варна

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Димитър Лонев Карагеоргиев

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000136590

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Варна

Адрес на адвокатска кантора
обл. Варна, общ. Варна, 9000 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" 112, 3, 12

Телефон

(0878) 299548

E-mail

d.karageorgiev@gmail.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 14.07.2010
Дата на първоначално вписване
27.01.2011 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
28.06.2016 г.

Номер на идентификационна карта
VAK1452


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Съвместно упражняване