Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Стара Загора

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Станимир Методиев Ченалов

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000031160

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Стара Загора

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. "Димитър Наумов" 70, ет. 1, офис. Е

Телефон

(042) 621115
(089) 8514010

E-mail

chenalov@abv.bg

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Постановление на АС №99 / 16.09.1999 Протокол на АС №7 / 16.09.1999
Дата на първоначално вписване
14.10.1999 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
22.12.2010 г.

Номер на идентификационна карта
SZAK0291


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни