Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Бургас

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Иван Радиев Танев

Актуално състояние
Практикуващ

Личен номер
1000019280

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Бургас

Адрес на адвокатска кантора
обл. Бургас, общ. Бургас, 8000 гр. Бургас, ул. "Македония" № 61-63, офис 1

Телефон

(056) 811875
(088) 6166488

E-mail

tanev@ftm-lawfirm.com

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №15 / 28.11.2002
Дата на първоначално вписване
26.07.2005 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
29.07.2010 г.

Номер на идентификационна карта
BAK0037


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни