Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Плевен

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Божин Димитров Кръстев

Актуално състояние
Отписан

Личен номер
1000016258

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Плевен

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Ресен" 8

Телефон

(0886) 801416

E-mail

Няма данни

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Постановление на АС №61 / 05.01.2000 Протокол на АС №1 / 05.01.2000
Дата на първоначално вписване
20.01.2000 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
21.07.2010 г.

Номер на идентификационна карта
PLAK0010


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни


Сътрудници