Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Ямбол

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Ралица Илиева Йорданова-Чокова

Личен №
5900001186


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение №9 по Протокол №6 от 17.06.2021 г.
Дата на първоначално вписване
17.06.2021 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Чоков и Толев (2100000286)