Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Шинка Андреева Щинкова

Актуално състояние
Отписан

Личен номер
1800013247

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 2

Телефон

(0301) 62621

E-mail

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №16 / 30.09.2014
Дата на първоначално вписване
13.10.2014 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
5.04.2015 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0155


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни