Регистър на адвокатите

Адвокатска колегия - Смолян

Партида на адвокат

Идентификация

Име
Александър Кръстев Савов

Актуално състояние
С временно преустановени права

Личен номер
1200000847

БУЛСТАТ
Няма данни


Контакти

Адвокатска колегия
Смолян

Адрес на адвокатска кантора
България, обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ж.к. “Нов Център”, бл.44

Телефон

(0301) 27079
(088) 7417527

E-mail

Няма данни

Интернет страница

Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Постановление на АС №5 / 13.09.2002
Дата на първоначално вписване
27.09.2002 г.

Дата на издаване на идентификационна карта
20.08.2010 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0042


Допълнителна информация

Езици
Няма данни

Области на правото
Няма данни

Правни организации, в които членува
Няма данни

Образвание
Няма данни

Професионален опит
Няма данни